Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Brun Battistini, Dominique Anne Celine24.35%0.00
2author_keyword:Hernandez Martinez, Hugo24.35%0.00
3author_keyword:Lugo Peñaloza, Armando Fabián24.35%0.00
4author_keyword:López González, Alexandro24.35%0.00
5author_keyword:Negrellos Ortiz, Israel24.35%0.00
6dateIssued_keyword:201424.35%0.00
7dateIssued_keyword:201624.35%0.00
8dateIssued_keyword:201724.35%0.00
9dateIssued_keyword:201824.35%0.00
10dateIssued_keyword:202024.35%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
46100.00%0.00